Etterforsker1
Privatetterforskere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og hele Norge
Tid for å lese artikkelen: 2 minutter
Etterforsker1 er medlem av WAD, SPI, NPEF og NSR.

Etterforsker1 Gruppen AS er en av landets største leverandører av utredertjenester. Vi samarbeider med mange aktører og bedriften er medlem av flere bransjeorganisasjoner.

Næringslivets Sikkerhetsråd

Web: nsr-org.no

NSR er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Arbeidet gjøres gjennom formaliserte og aktive nettverk bestående av offentlige sikkerhetsmyndigheter og medlemmer fra næringslivet, samt rådgivning, kurs og seminarer.

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) ble etablert den 21. november 1977 som Industriens Sikkerhetsutvalg (ISU). NSRs motto er «Mot kriminalitet – for næringsliv og samfunn». Du kan lese mer om NSR på wikipedia.

World Association of Detectives

Web: wad.net

WAD ble startet i samarbeid med the International Secret Service Association i 1921. World Association of Detectives er verdens eldste bransjeorganisasjon for privatetterforskere.

Organisasjonen ble opprettet for å ..

  • Promotere og vedlikeholde etiske regler for privatetterforskere og sikkerhetsbransjen.
  • Gi medlemsskap til bare virksomheter og personer som leverer en etisk og- og profesjonell tjeneste.
  • Eliminere amatører og andre som ikke leverer god kvalitet innen bransjen.
  • Bistå bransjen med å samarbeide på kryss av virksomheter og landegrenser.

Flere av Etterforsker1 sine medarbeidere er aktive i organisasjonsarbeidet i World Association of Detectives. Les mer om organisasjonen på wikipedia.

Bilde av WAD og IPA logo om samarbeid mellom IPA og WAD.

The Society of Professional Investigators

Web: spionline.info

Organisasjonen ble opprettet i 1955 av en gruppe amerikanere som ønsket å få til et bedre samarbeid mellom det offentlige og private etterforskere.

Idag er The Society of Professional Investigators også et fora for samarbeid mellom profesjonelle virksomheter som tilbyr etterforskningstjenester.

Norske Privatetterforskeres Forbund

Web: npef.no

NPEF ble grunnlagt i 2014 av flere privatetterforskere i Norge. Etterforsker1 sin gründer, Thomas Mathiesen, var aktiv i opprettelsen av organisasjonen.

NPEF er bransjeorganisasjonen for privatetterforskere i Norge. Det kreves at medlemmene leverer varer og tjenester innen privatetterforskning, sikkerhet og rådgivning.

NPEF er en pådriver for medlemsbedriftenes interesser og bransjens utvikling.

Bilde av forstørrelseglass.

Våre privatetterforskere jobber aktivt i organisasjonene som vi er medlemmer av. Vi ønsker å være med på å forme bransjen, samt å bidra til at kvaliteten opprettholdes. Etterforsker1 mener at Norge bør opprette en lisensieringsordning for privatetterforskere. Dette vil bidra til at tjenestetilbudet blir kvalitetsmessig bedre.

Ring oss på 21608178 Bruk vårt kontaktskjema