Etterforsker1
Privatetterforskere i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og hele Norge
Tid for å lese artikkelen: 2 minutter
Bilde av Inga Bejer Engh barnevernet

Barnevernet har vært under lupen i lenger tid, og vi får bare flere saker som ryster oss. Heldigvis har flere foreldre tatt sakene sine til Den europeiske menneskerettsdomstol , og vunnet sakene sine. Sist var det Trude som vant sin sak.

Barnevernet i svikt

Dagbladet skriver at fra juni 2014 jobbet Bejer Engh som dommer i Oslo tingrett, fram til hun i mai 2018 ble utnevnt til landets barneombud.

Det var i perioden som statsadvokat og dommer Bejer Engh oppdaget det hun mener er en alvorlig systemsvikt med potensielt store konsekvenser for de barna og ungdommene som rammes.

Ved flere tilfeller har hun hatt straffesaker mot barnevernsbarn som har begått alvorlig voldskriminalitet.

Burde ikke noen gripe inn? Hvordan kan det ha seg at foreldre må bruke privatetterforskere for å komme i mål?

Til tross for at ungdommene hadde vært plassert på institusjoner i barnevernet hvor de skulle få behandling for sine adferdsutfordringer, visste barnevernet ofte lite om hvilke helseutfordringer ungdommene hadde å slite med.

Først da de havnet i strafferettssystemet, ble det foretatt en helsekartlegging av ungdommene. Da kunne det bli avdekket diagnoser som blant annet psykisk utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og psykoselidelser.

Er barn i barnevernsinstitusjoner mindre verdt enn andre barn? Vi synes at det er sterkt kritikkverdig at Barnevernet operer på måten de gjør i 2019. Det er på tide å endre dette!

Trude knuste Norge

I EMDs faktagjennomgang av saken heter det:

«I barneverntjenestens vedtak ble det hevdet at Vilde mødrehjem hadde vært nødt til å sjekke på mor og barn hver tredje time for å sikre at gutten fikk nok mat. Uten denne kontrollen, var de usikre på om gutten ville overleve.»

I et skriv til EMD fra guttens adoptivforeldre heter det at gutten var «alvorlig underernært» da de overtok omsorgen for den tre uker gamle gutten i 2008.visesI et skriv til EMD fra guttens adoptivforeldre heter det at gutten var «alvorlig underernært» da de overtok omsorgen for den tre uker gamle gutten i 2008.

Trude har i alle år stilt seg uforstående til påstanden om at gutten var så underernært at det sto om livet. Hun matet ham, og han la på seg, hevder hun.